حق نشر

تمامی مطالبی که در این سایت قرار گرفته شده است با اجازه و خواسته نویسندگان هر مطلب بوده است. برای انتشار مطالب این سایت در صفحات اینترنتی خود نیازمند اجازه نویسنده هر مطلب هستید. راه‌های تماس با هر نویسنده در صفحه کاربری آن قرار داده شده است.

برای ارتباط با ما به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

خوش آمدید

سایت نبشتار با هدف جمع‌آوری و بایگانی کردن نوشته‌ها و مقالات شما دوستان ایجاد شده است.

چرا نبشتار؟

بسیاری از حساب‌های کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام از سال ۲۰۲۰ بدین سو مسدود شده است. متأسفانه تمامی نوشته‌های آنان نیز از بین رفته است. به همین منظور برای بایگانی کردن مطالب خود بهتر است از سایت مستقل نبشتار استفاده کنید.

ارسال نوشته

شما می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی که در صفحه تماس با ما قرار داده شده است، نوشته‌هایتان را برای انتشار در سایت نبشتار ارسال کنید.